Design a site like this with WordPress.com
Get started

Nothwenn Gwyn/ Gwyn’s lullaby

Nairn y gweyr, Creiddylad,
Llawr’en donn, Creiddylad.
Leythnan crainn, neighenn monn,
Lathnan dair, me’yar lonn.

Ann’tan-el, Creiddylad
Clannath crann, Creiddylad,
Menntarth dainn, menntarth clann,
Lorddaith straith, meyarth dann.

Glortann’mei, Creiddylad,
Mhorthann-tonn, Creiddylad,
Slainth yn morth, soilenn crain,
Dharnenn-dain, glennan-rain.


Close your eyes, Creiddylad,
Dreams will come, Creiddylad,
Crowned by rains, maiden fair,
Golden dawn, silver days.

Don’t you fret, Creiddylad,
I’ll be here, Creiddylad,
Holding fast, Holding true,
Weaving dreams all anew.

Be at peace, Creiddylad,
Night will end, Creiddylad,
Light will shine, strong and clear,
I won’t leave, don’t you fear.

Published by aneuringwynn

Tarot master, channeler, awenydd and writer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: